Υπηρεσίες – Διευθύνσεις

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ 8 22310-22214
22310-22314
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3 22310-67854 22310-22465
κ. Ευαγγελίου Παναγιώτης
(Υπεύθυνος Τεχνικής Υπηρεσίας, υπεύθυνος για θέματα πολεοδομίας, νέων τεχνολογιών, προγραμματισμού, κίνηση φορτηγών, μηχανημάτων οδοποϊίας)
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22313-51044
κ. Μουστάκας Κων/νος 22313-51001(γραμματεία)
(υπεύθυνος για θέματα πολιτισμού, αθλητισμού, Νεότητας, Κοινωνικής Πρόνοιας, Εθελοντισμού).
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22313-51012 22313-51040
κ. Κουτσοβέλης Σωτήριος  22313-51001(γραμματεία)
( α/α, υπεύθυνος οικονομικών, διοικητικών Υπηρεσιών, θέματα ΚΕΠ , Παιδείας, Ληξίαρχος) 22313-51040
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ 9-11 22310-38202 22310-38202
κ. Καλαμπαλίκης Δημοσθένης
(υπεύθυνος Περ/ντος, καθαριότητα, ΧΥΤΑ, άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος, ευθύνη κίνησης οχημάτων, μηχανημάτων καθαριότητας, πράσινο, Δημοτική Αστυνομία}
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3 22310-67854 22310-66425
κ. Μαντζάνας Δημήτριος
(υπεύθυνος για θέματα Τοπικής Ανάπτυξης, Πολιτικής Προστασίας, ύδρευσης, άρδευσης, ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ., να έχει την ευθύνη κατά προτεραιότητα όλων των μηχανημάτων του Δήμου μας σε έκτακτες περιπτώσεις)
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ 22313-50024
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Δ/ΝΤΗΣ Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22313-51037
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ 8 22310-35131 22310-67790
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22310-67129
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ 8 22310-38284
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22313-51018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22313-51014 22310-51021
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22313-51081
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΜ/ΤΟΣ  ΔΑΠΑΝΩΝ Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22310-51011
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ/ΝΣΗΣ Ο.Υ. Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22313-51021 22313-51021
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22313-51003
22313-51048
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22313-51017
22313-51039
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22313-51022
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΟΔΩΝ Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22313-51049 22313-51016
22313-51005
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22313-51045
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22313-51054 22313-51054
ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22313-51016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22313-51029
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22313-51043 22313-51025
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22313-51028 22313-51036
Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22313-51027
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22313-51023 22310-51023
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,  ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22313-51019 22313-51038
Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22313-51038
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22313-51020 22313-51041
Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22310-46105
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22313-51034
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22313-51042 22313-51041
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22313-51032 22313-51036
Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22313-51036
ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22313-51033
ΓΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ  -ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22313-51026
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22313-51025
ΓΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22313-51032
ΓΡ. ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22313-51030 22313-51025
22313-51041
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22310-34361
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού Προσωρινά μη διαθέσιμο
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3
ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3
ΓΡΑΦΕΙΟ ΈΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3
ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3
ΓΡΑΦΕΙΟ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3
ΠΡ/ΝΟΣ ΓΡ. ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
(Πρώην Νομαρχιακή Αυτ/ση  Φθιώτιδας)
Δ/ΝΤΗΣ 22310-30082, 22313-53527 22310-67849
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  22313-53500 22310-67849
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 22313-53530, 53531,53532,53528,53529 22310-67849
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Ο.Α. 22313-53526,53527,53520
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 22313-53517,53518,53519 22310-67849
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  κ΄ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 22313-53534, 22313-53533, 53535 22310-67849
ΑΡΧΕΙΟ 22313-53538,53539 22310-67849
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 22313-53510 22310-67849
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) ΚΥΠΡΟΥ 36Β 22310-50346 22310-44750
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 12 & ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 43 22310-23309
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 12 & ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 43 22310-23309
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 12 & ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 43 22310-34078
ΧΥΤΑ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3 22310-31426 22310-22465
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ 34 22310-22202 22310-44750
ΠΡ/ΝΟΣ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 34 22310-37887
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟ – Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑ 22310-33656
ΣΦΑΓΕΙΑ (Διοίκηση) ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22310-30308 22310-30308
ΣΦΑΓΕΙΑ (κτηνίατροι) ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22310-52584
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 22310-34730
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΩΝΙΔΟΥ 11 22310-22322 22310-37625
22310-50030
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΛΕΩΝΙΔΟΥ 11 22310-30730
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΩΝ 15 22310-23306
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ 22310-66066 22310-66066
ΚΔΑΠ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 22310-20767
ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2231300646
Κ.Η.Φ.Η. ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ & ΚΑΛΒΟΥ 22310-21113
ΔΕΥΑΛ
Δ/ΝΣΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΖΑΦΕΙΡΗ 22310-32951 22313-45015
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΖΑΦΕΙΡΗ 22310-32950
22310-45015
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΖΑΦΕΙΡΗ 22310-33850
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΖΑΦΕΙΡΗ 22310-32184
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΖΑΦΕΙΡΗ 22310-22896
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Λεωνίδου 9-11 22310-47389 22310-44567
Κ.Ε.Π. Λεωνίδου 9-11 22310-66160 22310-66330
22310-66161 22310-26628
Κ.Ε.Π. (133) πρ. Νομ/κης Αυτ/σης Φθιώτιδας Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού 22310-67201 22310-39270
ΓΚΑΡΑΖ ΛΕΩΝΙΔΟΥ 22310-50855
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΌΘΩΝΟΣ 17 22310-37932
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΥΒΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 22310-37832
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ & ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗ 22310-28884
22310-22545
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 22310-93054,93057 22310-93758
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ 1 22310-67413 22310-67413
Α΄ ΚΑΠΗ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ 87 22310-33217
Β΄ ΚΑΠΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 2 22310-22611
Γ΄ ΚΑΠΗ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ 58Α 22310-22808
Δ΄ ΚΑΠΗ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΩΝ 15 22310-23306
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 24 22310-32141
ΔΗΠΕΘΕΡ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 24 22310-33940 22310-32215
22310-33325
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 24 22310-32141
EUROPE DIRECT ΛΕΩΝΙΔΟΥ 11 22310-67400 22310-67400
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΙΝΙΑΝΩΝ 6-8 22310-32092
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΙΝΙΑΝΩΝ 6-8 22310-32067 22310-32067
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΙΝΙΑΝΩΝ 6-8 22310-46887 22310-46891
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 10 22310-21882
Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΥΨΗΛΑΝΤΗ 22310-22348
Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 32 22310-26512
Γ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ 22310-28652
Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 6 22310-32969
Ε΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 108 22310-33142
ΣΤ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΑ 22310-29357
Ζ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΓΑΛΑΝΟΥ 22310-52337
Η΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 22310-61705
ΟΚΑΝΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ 11 22310-33940 22310-33781
ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΛΕΩΝΙΔΟΥ 11 22310-66526 22310-66527
ΤΕΔΚ ΛΕΩΝΙΔΟΥ 6 & ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 22310-27368 22310-24428
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΚΕΠ 22313-51421,
22313-51422
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 22313-51416
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 22313-51434
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 22310-67680,
22310-67682
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ 22313-51509,
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΥΠΑΤΗΣ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 22310-98000
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ 22313-51601,  -9
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 22310-83011